รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2742 : 2020-06-26
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2742
วันที่แจ้งซ่อม   26 มิ.ย. 2563 เวลา 10:53:29
ผู้แจ้งซ่อม   นางสดใส นิยมจันทร์ : โทร 0922630634
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสดใส นิยมจันทร์
หมายเหตุ   แชร์ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 มิ.ย. 2563 เวลา 11:30:59
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printer
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม