ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งซ่อมอุปกรณ์ | สถิติการใช้งาน | AdminLogin
ปีงบประมาณ รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย รอซ่อม กำลังซ่อม ส่งเคลม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ ยกเลิก เสร็จเรียบร้อย
ปีงบประมาณ 2561  869  435  230  204  0  0  0  4  26  0  838 
ปีงบประมาณ 2562  804  436  219  149  0  0  0  1  13  0  785 
ปีงบประมาณ 2563  933  535  244  154  0  0  0  2  22  0  909 
ปีงบประมาณ 2564  776  380  221  175  0  0  0  0  17  43  713 
ปีงบประมาณ 2565  86  30  44  12  14  0  0  0  1  8  63 
ตุลาคม 2564  86  30  44  12  14  0  0  8  63 
พฤศจิกายน 2564  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ธันวาคม 2564  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
มกราคม 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
กุมภาพันธ์ 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
มีนาคม 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
เมษายน 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
พฤษภาคม 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
มิถุนายน 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
กรกฎาคม 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
สิงหาคม 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
กันยายน 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ