ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   สถิติการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
เดือน รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย รอซ่อม กำลังซ่อม ส่งเคลม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ ยกเลิก เสร็จเรียบร้อย
ปีงบประมาณ 2561  869  435  230  204  26  838 
ปีงบประมาณ 2562  804  436  219  149  13  785 
ปีงบประมาณ 2563  933  535  244  154  22  909 
ปีงบประมาณ 2564  657  321  179  157  12  32  605 
ตุลาคม 2563  79  30  27  22  79 
พฤศจิกายน 2563  47  26  14  47 
ธันวาคม 2563  65  35  20  10  65 
มกราคม 2564  55  33  11  11  55 
กุมภาพันธ์ 2564  96  40  28  28  90 
มีนาคม 2564  121  50  35  36  14  104 
เมษายน 2564  54  27  19  50 
พฤษภาคม 2564  38  24  33 
มิถุนายน 2564  59  34  17  51 
กรกฎาคม 2564  42  22  11  31 
สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.techno.bopp.go.th/comp_repair_1.0 : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ