ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
วันที่แจ้งซ่อม : 
วันที่ 2 ส.ค. 2564 เวลา 09:14:41
 *
กลุ่ม : 
 *
ผู้แจ้งซ่อม : 
*
  อาคาร * ชั้น * โทรศัพท์
รายการแจ้งซ่อม : 
 คอมพิวเตอร์ :  *
   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ :  *
   ระบบเครือข่าย :  *
ผู้รับแจ้งซ่อม : 
*
หมายเหตุ : 
  ** กรุณาระบุข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน

 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.techno.bopp.go.th/comp_repair_1.0 : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ