ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
2 ส.ค. 2564   obec3650   นางสาวอรนิช ทรงศิริ : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 5/5
2 ส.ค. 2564   obec3649   นางขนิฎฐา สิงห์ทอง : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 4/5
2 ส.ค. 2564   obec3648   นางเกษณี เครือหิรัญ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 3/5
19 ก.ค. 2564   obec3637   นางสาวสุพัตรา สีลาพร : สกว.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 2/5
16 ก.ค. 2564   obec3631   นางยุภา เอี่ยมสงวน : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 1/5
29 ก.ค. 2564   obec3646   นางสาวนัสนันท์ หงษ์สำโรง : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 ก.ค. 2564   obec3647   นางสาลี่ มะลีมาน : สศศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 ก.ค. 2564   obec3640   นางวิลาวัลย์ สมสงวน : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 ก.ค. 2564   obec3641   นางณัชนิษฐ์ จงจิรวัฒน์ : ตสน.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 ก.ค. 2564   obec3642   นางสาวนัสนันท์ หงษ์สำโรง : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 ก.ค. 2564   obec3645   นางศิริพร พันธ์เดช : สอ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 ก.ค. 2564   obec3644   นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 ก.ค. 2564   obec3643   นางเกษณี เครือหิรัญ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 ก.ค. 2564   obec3639   นายณัฐวัฒน์ พรมดวงศรี : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 ก.ค. 2564   obec3638   นางสาวรัตน์วรา นคร : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 ก.ค. 2564   obec3634   นายสหัสพล ษรบัณฑิต : สนก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
19 ก.ค. 2564   obec3636   นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ : สอ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ก.ค. 2564   obec3633   นายสหัสพล ษรบัณฑิต : สนก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 ก.ค. 2564   obec3635   นางณัชนิษฐ์ จงจิรวัฒน์ : ตสน.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
16 ก.ค. 2564   obec3632   นางสาวจตุพร เหล็กกล้า : ตสน.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 1/164 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.techno.bopp.go.th/comp_repair_1.0 : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ